Op reis

Naast schipper ook hard werken om de vracht aan boord te krijgen.

LIgplaats Tjerk Hiddes in Gorredijk voor koffiebranderij Otter

Gorredijk

Witte huis, Posthuma

De Vulkaan

Gezicht op Terwispel vanaf Gorredijk

Terwispel, Spaltenbrug

Kolderveen

Venebuurt, brug Ald Djip. Ging stoomboot van firma Schroor doorheen naar Beetsterzwaag.

De Mersken

De Dulf, stond vroeger een café

De Dulf

Rolbrug, Tijnje

De oude stuurhut

Molen Uilesprong

Oldeboorn

Oldeboorn

Ulbe Twijnstra - Akkrum

UT-Delfia

oldeboorn

Zandsloot, Terherne

Zandsloot Terherna

zandsloot

Zicht op oude sluis Terherne

Oude sluis Terherne

Terherne, "nieuwe sluis"

Helling Boomsma Houkesloot

Ligplaats Sneek, aan Botniakade

Op naar Sneek. Er komen steeds foto's bij. De start is in Gorredijk en de reis gaat steeds verder naar Sneek.