Venebuurt, brug Ald Djip. Ging stoomboot van firma Schroor doorheen naar Beetsterzwaag.