2. feb, 2016

Speciaal onderwijs voor hoogbegaafden.

 

Als je “lerares van het jaar” wordt heb je het heel goed gedaan. Je krijgt in ieder geval een podium. Deze lerares  gaf aan dat een ieder uit het reguliere basisonderwijs haar licht zou moeten opsteken in het speciaal onderwijs. Heel interessant in een onderwijsland, waar veelal geen eens tijd is  om bij een collega in de klas van je  eigen school een kijkje te nemen. Als er wel een andere  school wordt bezocht, moet dit meestal in eigen tijd worden georganiseerd. Of een bezoekje aan het speciaal onderwijs gelijk in zou houden, dat je dan een leerling kan bieden wat het nodig heeft. Tevens wordt gemakshalve vergeten dat de omgeving waarin dit gebeurd ook niet onbelangrijk is.
Onderscheiden t.o.v. van elkaar is in onderwijsland  hot. Je doet het schijnbaar goed als je op een excellente school zou werken. Als  de Cito-toets ver boven  het landelijk gemiddelde zou liggen. Men suggereert, dat je in de onderwijswereld veel moet toetsen. De leerling zou dan vanzelf beter worden.  Als Daphne Schippers elke dag gaat testen hoe hard ze de 200 meter loopt, dan komt er in Rio vanzelf een record uit rollen. Als dat maar waar was!
Als we de situatie in Heerenveen schetsen. Net na de oorlog werd in Heerenveen een streekschool voor buitengewoon lager onderwijs opgericht. Hiervoor werd niet een nieuwe school  gebouwd, maar dit kwam in een afgekeurde lagere school en in een oud politieburo. Daarna kwam  het in een voormalige  rijkskweekschool, c.q landbouw-huishoudschool. Het buitengewoon onderwijs in Heerenveen was een feit, de B.L.O. aan de Thialfweg.
Vluchtelingen  worden door de boze buitenwereld gezien als allemaal gajes. Als je op de B.L.O. zat dan stond je voor dezelfde buitenwereld aan de zelfkant. Of je een verstandelijke handicap had of een “slow starter” was op leergebied, iedereen die naar de B.L.O. ging werd op neergekeken. De eerste stap was echter  wel gemaakt.  Er vond in de loop der jaren differentiatie plaats in het speciaal onderwijs, te weten Z.M.L, de verstandelijk gehandicapten; de M.L.K., de moeilijk lerenden en de L.O.M. –leerlingen. Dat de het ene kind het andere niet is, werd door de maatschappij ingezien. Het had wel jaren nodig om niet meer in hokjes te blijven denken en dat een ieder respectvol  en op maat werd bediend.

In 2016 zijn we weer terug bij af. De “B.L.O.” staat in plaats van aan de Thialfweg aan de Dommela Nieuwenhuisweg, genaamd “het Facet”. De overheid geeft aan dat ieder kind in het regulier onderwijs terecht kan, het Passend Onderwijs. Echter wat gebeurt er in de praktijk? De leerlingen in het bovenste segment, qua intelligentie, voelen zich niet meer thuis op de Basisschool. Er komen Speciale klassen, scholen of men bedenkt andere gekunstelde oplossingen.

Kortom: Het speciaal onderwijs is weer terug. Het is jammer dat het speciaal onderwijs nu voor de hoogbegaafden is en dat veel potentiële leerlingen van het vroegere speciaal onderwijs ongelukkig zijn op de basisschool. “De lerares van het jaar” wil  iedere leerkracht een alleskunner laten zijn.  Dit zou mooi zijn, maar ver naast de waarheid.

Volgende: 16 februari 2016

Deel deze pagina