13. feb, 2016

Geen babbelegoogies

Geen babbelegoogies.

De vraag is: “Heeft Fryslân de Stellingwerven wel gastvrij ontvangen,
toen het zich bij Fryslân heeft gevoegd ?

De tijd van de grietenijen is al lang achter de rug. Na de Zevenwouden kregen we te maken met gemeenten. In het oosten van de provincie ontstonden de Stellingwerven*.
Door de eeuwen heen is het eigenlijk altijd de vraag geweest, waar het nu eigenlijk echt bij hoort. Hetzij Drenthe of Friesland. Toen is er gekozen voor Fryslân. Ook nu is het weer stof tot discussie. Er zijn door de jaren heen politici uit deze contreien geweest, die landelijk naam hebben gemaakt. Echter tot een directe meerwaarde voor de Stellingwerven heeft het niet geleid. Ze vlogen eigenlijk zo gauw ze konden uit naar andere regio’s in het land. Om echt de vinger er op te leggen of Fryslân de Stellingwerven wel heeft omarmd is moeilijk te zeggen. Wel vallen dingen op, waar je wat dat betreft vraagtekens bij kan zetten. Typerend is de N381, die door Ooststellingwerf een weg baant.  Als je van Drachten richting de Smilde rijdt, gaat de dubbelbaans maar tot Donkerbroek. Daarna gaat de weg over in een enkelbaans.  Wat zou hier de beweegreden  van zijn?  Is het een financiële reden? Is het angst dat de Stellingwerven te goed bereikbaar worden?  Het is al met al iets wat opvalt.
De Compagnonsvaart ( de turfroute) loopt van de Drentse grens door Ooststellingwerf naar de Friese boezem. Een kanaal met vele sluizen en rijk aan natuurschoon. Vergelijkbaar met de net genoemde N381 is dat de vaarweg zeer beperkt kan worden bevaren. Er zijn door de Provincie openingstijden voor sluizen en bruggen vastgesteld. Deze zijn in heel de provincie Friesland uniform. Echter vanaf Gorredijk tot de Drentse grens heeft de Provincie andere brug-en sluistijden vastgesteld. De schepen kunnen opeens niet meer verder varen.
Het lijkt er op dat Friesland de Stellingwerven niet echt omarmd. Het hoort er bij, maar de bestuurders zijn toch wat terughoudend.

De Leeuwarder Courant speelt ook al niet een voortrekkersrol. De naam van de krant verraadt al een beetje, waar het voor staat. De krant neemt de Stellingwerven mee in het geheel, maar erg uitbundig is het niet. Deze niet onbelangrijke “tak van sport” is eigenlijk wel heel belangrijk om een gebied, de Stellingwerven, op de kaart te zetten. Dit geldt voor het in “the picture” zetten van sporten en ook in het op de kaart zetten van activiteiten in de Stellingwerven.   Een krant is hier van essentieel belang.  Het voorbeeld wat in deze tot de verbeelding spreekt is wat er gebeurde in de vorige eeuw in Frankrijk. De pers ging vanwege een geschil met de voetbalbond niet meer over deze sport te schrijven. Men ging zich richten op het rugby. Binnen enkele jaren was dit sport no. 1 in Frankrijk.

De vraag blijft of de Friezen de Stellingwerven wel hebben omarmd. Nu is de vraag wat de toekomst zal brengen in de Stellingwerven?  Een tegemoetkoming zou zijn om de infrastructuur nog beter te ontwikkelen. Dubbelbaans tot Beilen. Daarbij de openingstijden van de Turfroute gelijk te maken met de rest van Fryslân ( meer recreatie !). 
Een nieuwe sporthal voor omni-vereniging   D.I.O. en een cultureel centrum, waar je sfeer opsnuift van de Stellingwerven. En verder geen babbelegoegies.

*  "Werf” betekent  “plaats waar recht wordt gesproken” en “stelling” betekent “bestuurder”

Volgende blog: 1 maart

Deel deze pagina