21. feb, 2017

De Kameleon slaat alarm

 

Hielke en Sietse zouden het prachtig gevonden hebben. Met hun boot “De Kameleon” langs een enorm containerschip varen. Vroeger kwam je op z’n hoogst een praam tegen, waarin een paar koeien van het ene naar het andere land werden gebracht. De praam, die nu wordt gebruikt voor het vervoer van kinderen. Laag bij het water, maar door de “hoge Heren” goed gekeurd om mee te varen.  De schippers allemaal een vaarbewijs. Toch zijn ze in Terherne bang, dat er ongelukken gebeuren. Tegenwoordig weet je als ervaren schipper twee uur van tevoren al dat je in de Poelen een containerschip tegemoet kunt komen. In de Leeuwarder Courant (21 febr. 2017) doet men voorkomen, dat deze door het dorp gaan, maar dit was nog in de tijd dat het nog gezellig was in Terherne. De terrassen zaten toen zich juist te vergapen aan de boten, die door de brug gingen. De brug in het dorp maar weer open!
In Amsterdam varen rondvaartboten. Het is al bijna 100 jaar dat dit gebeurd. Het zou wat zijn, dat de Amsterdammers op een gegeven moment waren gaan protesteren tegen de grote schepen, die op het IJ gingen varen. Als eenieder de vaarregels kent, dan moet het varen geen probleem opleveren. Zoals de man van “Schuttevaer” op TV Fryslân aangaf, er zijn plekken in Nederland waar het een stuk drukker is dan bij Terherne.

We willen met z’n allen wat aan het milieu doen. Containerschepen dragen daar zeker een steentje aan bij. Er moeten heel wat vrachtwagens van van der Werff voor rijden om al de containers via de weg te vervoeren. Burgemeester Apotheker wil meer asfalt, zelfs langs een bestaande spoorlijn ( Sneek-Leeuwarden). Als je voor duurzaamheid gaat zou de prioriteit bij het uitgraven van het “Slachtegat” moeten liggen.
Het water is in de provincie Fryslân bestaat niet alleen uit de Friese Meren, maar er is meer. De Turfroute is uiterst geschikt voor de kleinere schepen. Hier kan echter geen gebruik van worden gemaakt, daar hier de bruggen meer dicht zijn dan open. Opsterland en Ooststellingwerf schijnen daar vrede mee te hebben, maar voor de watersport in Fryslân is het onvoorstelbaar dat dit al jaren niet veranderd. Uniforme openingstijden voor heel Fryslân, behalve voor het Oostblok.
Nu het klagen begint in het Lege Midden, moet hier maar eens verandering in komen. De containerschepen krijgen dan meer ruimte en de watersporter, die meer rust wil heeft meer keus. Het is allemaal niet zo moeilijk. 

Deel deze pagina