4. okt, 2017

De kost ging voor de baat.

 

De eerste skûtsje-wedstrijden werden georganiseerd door een plaatselijke kroegbaas. Het ging hem niet om de wedstrijd, maar om de reuring die het teweeg bracht.  De hedendaagse sportwereld is er eigenlijk een afgeleide van. Toen ik in Gorredijk voetbalde dronken we een paar drankjes in de kantine. Degene, die nog even langer wilde “napraten”, ging naar Jouke van der Zee (pake van de voorzitter KNVB-amateurs), de plaatselijke kroeg. Drank en sport waren toen nog van elkaar gescheiden. Nu is het één geworden.  Zonder een  goed draaiende kantine kan een vereniging niet draaien.

De financiële armslag tussen voetbalverenigingen en zaalsportverenigingen is dan ook erg groot. Het verschil zit hem in de inkomsten, die gehaald worden uit de kantineopbrengsten. Nemen we de zaalsportverenigingen, dan zit er weer een duidelijk verschil in verenigingen met een eigen sporthal en die er één moeten huren van de gemeente. Naast de zaalhuur heeft deze vereniging vaak ook geen inkomsten uit de kantine.  

Zaalsportverenigingen, die sportief en financieel goed draaien hebben de sporthal in eigen beheer of het zijn verenigingen, die nauw verbonden zijn met scholen, c.q. universiteiten. Naast deze constructie komt de omni-vereniging ook een heel eind, minder kwetsbaar.

Clubs, die zaalhuur en geen inkomsten hebben uit hun eigen kantine raken steeds verder achterop en kunnen slecht concurreren tegen clubs, die dit wel hebben. Daar komt nog bij dat verenigingen, met een eigen sporthal, meer faciliteiten hebben. Bijvoorbeeld in vakanties blijven doortrainen, lagere contributie etc..

Een hot item is de gezonde snack. De tijd van associaties van roken en sport ligt achter ons. De drank en sport gaat echter nog steeds hand in hand. De Jupiler- League en de Champions-League zijn de sprekende voorbeelden. De kantines zijn de kroegen uit vroegere tijd. De kroegbaas is de sportvereniging geworden. Hoe beter de omzet, hoe beter het met de vereniging gaat. De verenigingen, die geen eigen accommodatie heeft raakt steeds verder achterop. Inderdaad, “drank” ( lees eigen omzet) maakt meer verenigingen kapot dan je liefhebt. 

Deel deze pagina