John Deere en Tjerk Hiddes

John Deere zet Tjerk Hiddes nog even in zonnetje.

In het lijfblad van John Deere staat deze uitgave een artikel van beurtschip De "Tjerk Hiddes" . Dit wereldwijde uitgegeven blad vond het de moeite waard om even aandacht te besteden aan de Gloeikopmotor, die nu  wordt vervangen door de moderne John Deere-motor. Klik hier voor het blad Power Source 
Zowel voor de dealer, gebroeders de Jong uit Joure, als beurtschipper Steffen van der Werf een mooi moment.

Deel deze pagina