1 mei 2010
Feest ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het schip Tjerk Hiddes

Welkom op onze website

Het beurtschip "Tjerk Hiddes" bestond in 2010   100 jaar.
Grootgrutter Albert Heijn liet het 20 meter lange schip bouwen ( 35 ton) bij scheepswerf Boot te Leiderdorp. Het schip kreeg toen de naam "Albert Hein" mee. AH gebruikte het schip om goederen te vervoeren naar hun filialen. De "Albert Hein"  werd al gauw te klein voor dit werk. De firma Slump kocht het schip en doopte het in de naam "Dankbaarheid 2". Via deze Sneker firma , die nog vier jaar Sneek-Zwolle v.v. voer, belandde het toen 8 jaar oude schip in handen van de beurtschippersfamilie van der Werf. Het verving het stoomschip van de familie, die was vergaan in een storm op de Sneekermeer. Het kreeg toen de naam "Tjerk Hiddes", wat het tot de dag van vandaag nog steeds draagt.