Gepland voor oktober-november 2009

Wietze Kooistra, wethouder van de gemeente Opsterland
“Opsterland zoekt steeds naar nieuwe en andere vormen van inspraak voor onze inwoners. Bij het ontwerp van deze brug is er voor gekozen Plaatselijk Belang en omwonenden een stap eerder dan gebruikelijk bij het proces te betrekken. Meestal ligt er al een ontwerp waarover een klankbordgroep dan haar mening kan geven. Bij de start van deze klankbordgroep was er niets. Er moet een brug komen, dat was alles. Dat was wennen, bleek ook aan het eind van de eerste bijeenkomst. Vanuit de groep kwam de vraag wat de gemeente er nu eigenlijk van vond. Maar de gemeente vond er nog niets van. Toen pas beseften de leden dat het werk van de klankbordgroep er echt toe deed.”

Voetgangers en fietsers hebben hun eigen rijbaan. Aan de noordkant komt er een komvormige waterpartij met mogelijkheden voor vissers en voor het aanleggen van kleine boten (illustratie ipv Delft).

Planning

Het college van B&W heeft op 26 augustus jl. besloten het ontwerp van de brug definitief aan het bureau DHV te gunnen. DHV werkt het ontwerp nu uit in een bestek. Daarna volgt een aanbesteding, waarna de bouw van de brug in februari 2009 wordt gegund aan een aannemer. De oplevering van de ontsluitingsweg, de brug en de rotonde in de aansluiting met de Nijewei is gepland voor oktober-november 2009.

Het stelt een Lawei voor, maar dan zou de brug wat vaker moeten "werken".