Uniforme openingstijden

De Woudklank, 12 augustus 2010, pagina 1.

Schipper Tjerk Hiddes wil bruggen meer open

SNEEK-

Steffen van derWerf, de markante schipper en eigenaarvan de Tjerk Hiddes uit Gorredijk,Boot van het Jaar 2010, maakte vrijdagavond, na het in ontvangst nemen van de wimpel en oorkonde, van de aanwezigheid van tal van provinciale en gemeentelijke bestuurdersgebruik door te pleiten voor een uniform brug- en sluisbedieningssysteem in Fryslân. “Nu ik hier toch ben, vraag ik de heren hier mee aan de slag te gaan”, zei hij schertsend maar met een serieuze ondertoon. “Als wij de speeltuin Fryslân open willen stellen, dan moeten we in ieder geval dezelfde openingstijden hebben”, aldus Van derWerf. De schipper (86) ergert zich mateloos de verschillen die erbestaan in de bedieningstijden van de bruggen en sluizen. “In sommige plaatsen is het op zondag zelfs gebruikelijk dat de bruggen niet draaien. Dat is tochte gek voor woorden. De scheepvaart heeft duidelijkheid nodig.Toeristen snappen er nu niks van. Dat is niet bepaald klantvriendelijk.”Van der Werf, wiens schip dit jaar haar honderdste verjaardag viert, genoot van alle feestelijkheden rond de benoeming van de Boot van het Jaar. Hij voer vele tientallen jaren op het beurtschip tussen Gorredijk en Sneek. De familie Van der Werf had de beurtdienst 160 jaar in handen. In eerste instantie metstoomschepen, en later met de Tjerk Hiddes. Het schip lag in Sneek altijd afgemeerd aan de Bothniakade. Nu ligt de Tjerk Hiddes aan deCompagnonsvaart in Gorredijk, vlak bij de woning van Van der Werf. Hij is inmiddels gewend aan de media: de schipper verzorgde met zijn beurtschip al 53 keer de intocht van Sinterklaas in Gorredijk, waar hij vorig jaarsmakelijk over vertelde in het televisieprogramma Hea van Omrop Fryslân.De laatste intocht zit Van der Werf nog vers in het geheugen:het leverdehemeen ziekenhuisopname op. Q-koorts. “Vorige keer had Sinterklaas een pony mee aan boord. Het beest was zo klein dat ik zei dat er dan ook wel een geit mee had gekund. Die kreeg ik terug: vorig jaar was er inderdaad een geit aan boord. Ik heb dat beest nog geaaid en pepernoten gegeven. Drie dagen later werd ik doodziek. Bleek ik die vervelende koorts te hebben opgelopen. Met dank aan de geit”, lacht Van derWerf, terwijl hij het spektakel tijdens de vlootschouw bij de opening van de Sneekweek bekijkt. Getooid met schipperspet pakt hij even later het stuurwiel van zijn Tjerk Hiddes, om met dezelfde flair als in zijn jonge jaren zijn beurtschip door de grachten van Sneek te laten varen. De Boot van het Jaar-wimpel wappert en Van der Werf laat zich het applaus van het publiek op de kades met zichtbaar genegen welgevallen.

Steffen van der Werf aan het woord