De Stoomboot

In de beginjaren was de fam. van der Werf in het bezit van stoomboten. Hier al vast een eerste foto uit deze tijd. Er volgen meerdere.

Hier de stoomboot op een dag dat ze uit varen waren in 1906 met de " Fischklub De Rea-fin"

Van stoomboot tot vrachtwagen

De beurtdienst Gorredijk - Sneek is een 160 jaar oud familiebedrijf. Er werd een geregelde dienst op Sneek gevaren. Via Terwispel, Tijnje, Oldeboorn ging het via Akkrum/Nes naar Terherne. Verder over de Sneekermeer naar Sneek. In 1963, toen er een vaste brug ( Oldeboorn-Nij Beets) in Oldeboorn kwam was beurtschipper Steffen van der Werf genoodzaakt te stoppen.
Van 1963 werd de beurtdienst per vrachtauto voortgezet. Vele jaren was de Styer een bekende verschijning tussen Gorredijk en Sneek. Naast de vaste plaatsten deed Steffen van der Werf het Lege Gean ook nog aan. In 1983 hield van der Werf het voor gezien.

De Styer met de Tjerk Hiddes op de achtergrond

De Libra

Sneek, distributiepunt Friesland.

Van hieruit werd heel Nederland verder bediend. Alle beurtdiensten kwamen in Sneek. Van daaruit ging het weer verder. Bijvoorbeeld ESRE, Libra, SBS en en de Friesland express.


Dagelijkse lijndiensten. Het netwerk liep vroeger als een "trein". 's morgens gebracht, de volgende dag op plaats van bestemming.

Uw kop

Ook de E.S.R.E, de eerste Sneek-Rotterdam expresse had een dagelijkse beurtdienst uit Sneek. Zie onderstaande.