Velerlei functies

Naast het varen als beurtschip wordt en werd de Tjerk Hiddes ook voor andere doeleinden gebruikt. Te denken valt aan het jaarlijkse binnenhalen van Sinterklaas. Buurtverenigingen, de visclub, vlaggenschip van de watersportvereniging en evenementen zijn enkele voorbeelden. Ook het slepen in de 60/70 er jaren van de gondels in Oldeboorn bij de jaarlijkse gondelvaart was een  terugkerend gebeuren.