Vooronder

Het vooronder is nog geheel in originele staat. In de meeste gevallen was het zo, dat er niet vast op werd gewoond. Daar een beurtschip een geregelde dienst vaart, had men vaak een huis aan de wal. Zo ook de familie van der Werf. In het begin van de vorige eeuw woonden ze in Sneek, maar toen het accent van het vervoer in de jaren 30 groente was, werd gekozen voor Gorredijk als standplaats. 

smûk in het vooronder