Door de jaren heen

Boot van het Jaar

De benoeming van de Boot van het Jaar geschiedt door de voorzitter van de Stichting Sneek Promotion. Aan de benoeming zijn een wimpel en een oorkonde verbonden.
Als Boot van het Jaar worden schepen geëerd die op een speciale manier de aandacht hebben getrokken. Afwisselend komen in aanmerking schepen die bekend zijn geworden door een sportieve prestatie en schepen die op het sociale vlak worden ingezet.

2010 Tjerk Hiddes
Het 100-jarig motorbeurtschip Tjerk Hiddes uit Gorredijk is Boot van het Jaar 2010. Het feit dat de Tjerk Hiddes haar beurtvaart t/m 1963 had op de route Gorredijk - Sneek en daarmee een plaats heeft verworven in de cultuur en economische historie van Sneek, mede als het gegeven dat dit motorbeurtschip in 2010 haar 100-jarig jubileum viert, is reden geweest tot deze eervolle benoeming. 

2009 De Pampus
Niet het schip zelf, maar vooral de pampusklasse en de zeilers in die klasse werden geëerd. De klasse bestaat immers al 75 jaar en behoort tot de oudste klasse die start in de Sneekweek. 

2008 Gudsekop
Benoemd vanwege de combinatie van een veelbewogen geschiedenis, orginaliteit en inzet op sociaal vlak.
De Gudsekop bestond in 2008 exact honderd jaar. Het verkeert in een nog net zo originele staat als toen het een eeuw eerder te water werd gelaten op de werf van Auke van der Zee te Joure.
 2007 Eben Haëzer
Niet het schip werd geëerd, maar datgene waar het voor staat.
De Ebenhaëzer, begin jaren twintig gebouwd, was jarenlang in gebruik als zand- en kleischip. Vanaf 1979 doen schip en eigenaren (Jaap en Dinie Dijkstra) belangeloos dienst bij allerlei zeilwedstrijden en andere watersportevenementen.
 

2006 ABN Amro-2
De ABN Amro-2 die in juni als vierde eindigde in de Volvo Ocean Race, is Boot van het Jaar 2006. Dit omdat het schip bekend staat als talentenboot en vanwege het goede zeemanschap dat de bemanning toonde na het verongelukken van bemanningslid Hans Horrevoets en het redden van de opvarenden van de in problemen geraakte Movistar. 

2005 Nije Kimen
Met de Friese boerenpraam Nije Kimen van Sjerp de Vries uit Terkaple wordt niet alleen de praam zelf, maar vooral de Friese vereniging voor praamzeilers geëerd. Hiermee uit Sneek Promotion z'n waardering voor het instandhouden van Fries cultuurgoed op het water.


 2004 Sea Wolf, Tjirk en Waterpoort
In 2004 werden drie schepen uitgeroepen tot Boot van het Jaar.Het Nicholson zeiljacht waarmee de Sneker Bauke Boersma in 2003/2004 solo de Atlantische Oceaan overstak.Het 'wyldsjitterke' waarmee het Sneker echtpaar Willem en Hilde Bogtstra naar de Middellandse Zee roeide.De sleepboot Waterpoort die wordt ingezet bij bergingswerken op het Wad en de Noordzee. De officiële benoeming van de Waterpoort kon helaas niet doorgaan vanwege averij.


 2003 Zevenwolden
Startschip SKS Skûtsjesilen 2002 Flits 797
Clubkampioen van succesvolle jeugdboot 2001 Roekoepolle
Startschip Koninklijke Watersportvereniging Sneek2000 Bestevaer
Schip van Sinterklaas

1999 Star
Vlaggenschip Olympische Zeilkernploeg
Benoemd:op grond van waardering voor de inzet van de Olympische zeilers, maar ook vanwege hun voorbeeldfunctie bij het stimuleren van anderen om hun grenzen te verleggen.

1998 Piet Hein
Prinsenjacht

1997 Jappe
Berkelzomp
Benoemd omdat:
de stichting Berkelzomp Jappe in staat was een verloren traditie opnieuw in te passen in onze huidige maatschappij.

1996 Nocotrans
Containerschip1995 Johanna Jacoba
Voormalig beurtschip
Benoemd vanwege:
de onnavolgbare wijze waarop het de beurtdienst IJlst-Sneek een nieuwe toekomst heeft gegeven.


1994 Friso
Statenjacht
Benoemd vanwege:de enorme verdiensten als ambassadeur van Friesland.

1993 Dy Abt fan Starum
Klipper
Benoemd vanwege:de historische, economische en educatieve waarden voor de watersport in al zijn facetten.

1992 Dolfijn
Regenboog 1
Benoemd bij de herdenking van het 75-jarig bestaan van de Regenboogklasse, die als geen andere heeft bijgedragen aan de sportieve vriendschapsbanden tussen Hollandse en Friese wedstrijdzeilers.

1991 Milieuboot gemeente Wymbritseradiel

1990 Toerist III
Rondvaartboot
Benoemd vanwege:
het unieke werk van deze boot ten behoeve van een schoon recreatief milieu in en rond het Friese merengebied.

1989 Prins Hendrik
Reddingboot
Benoemd vanwege:
de grote verdiensten van bemanning en boten van de KNZHRM voor de scheepvaart en in het bijzonder voor de recreatie.

1988 De Onrust
Lemster aak
Benoemd vanwege:
het vele goede werk van de stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten. Hiermee wordt getoond wat de liefde van een schipper voor zijn schip tot stand kan brengen, waardoor een uniek stuk watersportgeschiedenis springlevend is gebleven.

1987 Lelievlet 1200
Benoemd vanwege:
de scoutingactiviteiten waarbij het schip werd ingezet.

1986 Beluga
Actieschip Greenpeace
Benoemd vanwege:
de totaalinzet van het schip bij het streven naar behoud van een leefbaar milieu voor de komende generaties.

1985 Theodora
Bakdekkruiser
Benoemd vanwege:
het vele goede werk van "Oude Glorie". Hiermee wordt getoond wat de liefde van een schipper voor zijn schip tot stand kan brengen. De stad Sneek is dankbaar dat dit mede de aanleiding is geweest tot het kunnen vieren van de vijftigste Sneekweek.

1984 PW 2 en RP 47
Politieschepen
Benoemd vanwege:
de jarenlange dienstverlening aan de watersport, die vaak veel verder ging dan men van beroepsmensen mag verwachten.

1983 It Doarp Huzum
Skûtsje
Benoemd omdat:hiermee het traditionele Friese beroepsschip wordt geëerd en daarmee meteen het werk van zeer velen die de skûtsjesilerij op spectaculaire wijze in stand weten te houden.

1982 BU 130 Trui
Botter
Benoemd:
als eerbewijs aan het oudste traditionele Zuiderzee vissersschip dat door de inzet van de vereniging Botterbehoud voor het nageslacht bewaard is gebleven.

1981 Noordzee
Stoomsleper
Benoemd:
als eerbewijs aan het vlaggenschip van de vereniging Stoomvaart, die zich inspant voor het in standhouden van een unieke nautische traditie.

1980 Hr. Ms. Freyr (P804)
Patrouilleboot
Benoemd vanwege:
de vele goede diensten door de Koninklijke Marine aan de watersport verleend.

1979 Zonnetij
Catamaran
Benoemd vanwege:
de unieke manier waarop dit schip gehandicapten de gelegenheid biedt om de relatie met het water zo intensief mogelijk te beleven.

1978 Henri Dunant
Hospitaalschip
Benoemd omdat:dit schip velen, die daar anders niet toe in de gelegenheid zijn, de kans geeft om de band van ons land met het water, op een een speciale manier te beleven.

1977 Constanter
Boeier
Benoemd vanwege:
de bijzondere plaats die dit schip inneemt in de traditionele Friese watersport.

1976 Great Escape
Zeilschip
Benoemd vanwege:
de uitzonderlijke prestaties tijdens de Clipper Race '75-'76 rond de wereld.

1975 Elisabeth
Zeilschip
Benoemd vanwege:
uitzonderlijke prestaties en vanwege het uitdragen van de naam van ons land op het gebied van de watersport en over de wereldzeeën.

1974 Jansje BaartReddingboot
Benoemd vanwege:
het 15-jarig jubileum van de reddingmaatschappijen en vanwege de door het reddingwezen verleende hulp aan de watersport.

De Tjerk hiddes bij de Sneeker Waterpoort