Kan het nog duidelijker

Presentatie bouwstenen
Het Friese Merenproject in Franeker

Uniforme openingstijden is een "must" voor de noordelijke provincies. Jannewietske de Vries wordt wakker.  Nu ook nog voor de Zuid-Oost Friesland, in de geschiedenis altijd een ondergeschoven "kind" geweest.

In 1901 kwam er een woningwet*, die  bepaalde dat niemand meer in een plaggenhut mocht wonen. Echter vervangende woningen werden slechts in beperkte mate aangeboden. In bijvoorbeeld een dorp als Jubbega-Hoornsterzwaag, duurde daarom nog tot ver in de jaren zestig voordat de laatste plaggenhutten waren gesloopt.
* lees voor woningwet uniforme openingstijden


Citaten:

"Borduur voort op de historie van de plek"

Belangrijk aandachtspunt voor het plan voor Franeker is bijvoorbeeld: ‘Borduur voort op de historie van de plek’. Maar ook: ‘Maak aantrekkelijke entrees en logische routes’ en ‘Zorg voor een gastvrij onthaal en aantrekkelijk verblijf voor toeristen’. Tijdens de presentatie overhandigde gedeputeerde De Vries deze drie ‘bouwstenen’ aan wethouder Twerda van de gemeente Franekeradeel en de heer Nauta, ondernemer in Franeker. "

 

"Friese merengebied nog aantrekkelijker maken"

 

Masterplan

Elk van de 23 bouwstenen zet aan tot nadenken over de invulling van een masterplan.

Zo ontstaat een unieke werkwijze met oog voor het karakter van een dorp of stad. “Dat is belangrijk, want het Friese landschap is herkenbaar en mooi”, verklaart Jannewietske de Vries.

 

Uit bovenstaande moge blijken dat de toerist serieus genomen moet worden en dat Friesland zich gastvrij

op moet stellen. Jammer dat er nog steeds geen uniforme openingstijden in het noorden zijn.

 

 

Als de toerist op de Sneekermeer blijft liggen kan het in Gorredijk geen geld uitgeven.